Å få et barn med funksjonsnedsettelser får konsekvenser for hele familien. Det stilles store krav å være foreldre; De må takle egen sorg, ta seg av barnet og forholde seg til et hjelpeapparat som for de fleste gjerne er ukjent. I tillegg kan man ha flere barn som krever sitt.

Målet med Starthjelp er at foreldre som har barn fra 0 til 6 år med funksjonsnedsettelser skal lære mer om sin nye hverdag, gjennom faglige foredrag og ved erfaringsutveksling med andre foreldre i samme situasjon.

Starthjelp går over fire dager, fra kl. 09 – 15 hvor hver dag har sitt tema:

Dag 1, mandag 10.10, Systemene rundt oss
Dag 2, tirsdag 11.10, Familie og nettverk
Dag 3, mandag 24.10, Samspill med barnet
Dag 4, tirsdag 25.10, Håp og mestring

Starthjelp holdes i Søsterhjemmet / Utdanningssenteret, Ullevål sykehus. Kurset er gratis, inklusive lunsj. Det kan søkes om opplæringspenger fra NAV, dvs. kompensasjon for fravær fra jobb. Tilbudet er på norsk

Påmelding med navn på foresatte og litt om barnet sendes på e-post innen 01.10.16 til
anne.grasaasen@ous-hf.no Ved spørsmål, kontakt Anne Grasaasen på tlf. 23 01 62 71

Les hele invitasjonen og meldt deg på direkte til arrangør.