poseidon

NNDS er med på et stort europeisk prosjekt som heter Poseidon.

Dette er finansiert av EU-midler og har deltagere fra mange Europeiske land. Vi skal utvikle elektroniske hjelpemidler tilpasset mennesker med Down syndrom (i praksis i stor grad app’er som kan gjøre hverdagen enklere og øke selvstendigheten deres). Vi har intervjuet både mennesker med DS i forskjellig alder (i praksis 12+) og en del pårørende, men vi trenger flere deltagere som vil fylle ut spørreskjemaet.

Alt er anonymt og sendes direkte til et institutt i Berlin som vil analysere svarene. Vi ville sette stor pris på om så mange pårørende som mulig kunne tenke seg å bidra til dette, for våre barn, og viktige prosjekt. Gå inn på spørreskjemaet ved å bruke linken under. Det hele tar mindre enn ½ time, det er det verd!

Se bort fra datoen (05. januar 2014), da denne er forlenget.

Skjemaet finner du her: http://bis-berlin.de/poseidon/sp%C3%B8rreskjema=no

 

For de som også ønsker å lese mer om prosjektet finner dere informasjon om det på siden http://www.poseidon-project.org/