FAGRÅDETS VIRKSOMHET:

Fagrådet skal bistå foreldre og fagfolk med informasjon om Down syndrom. Videre skal fagrådet gi innspill til aktuelle tema for kurs, seminarer og konferanser og også kunne delta som forelesere og kursholdere. Foreldre og fagfolk har mulighet til å stille spørsmål direkte til det enkelte medlem i fagrådet for å få hjelp.

Fagrådet spiller en viktig rolle i Norsk Nettverk For Down Syndrom sitt arbeid. Medlemmer i fagrådet skal bidra med kunnskap fra sitt fagområde gjennom artikler, konkrete svar på henvendelser på tlf og e-post eller på diskusjonsforum, som foredragsholder på landskonferanser og annen kursvirksomhet og som aktiv deltager på våre samlinger. Det er også ønskelig at fagrådet bidrar til å skaffe til veie nye artikler og forskningsrapporter fra hele verden. Videre er det aktuelt at fagrådets medlemmer bidrar til ny informasjon på norske gjennom temahefter,bøker med mer.

Sammensetningen på fagrådet har variert noe i årenes løp. I dag er det 8 faste medlemmer. Nettverket har som regel en samling i året, tillegg til mer uformelle møtepunkter og samarbeid med styret.

Fagrådet kan kontaktes ved å bruke vårt kontaktskjema.

Navn: Fagområde:
Janneke Kersaan

Fysioterapeut
Spesialist i barnefysioterapi
Fysioterapi Motorisk utvikling
Ann Mari HaugVernepleierNyfødt området
Kirsten RuudSpesialpedagog
Språk og kommunikasjon bl.a Karlstadmodellen
Kognitive utviklingsnedsettelser
Erik ThaulowProfessor i medisin
Medisinskfaglig område
Anne Grethe EinangCand.Ed
Spesialpedagog og
Seksjonsleder
Habilitering Koordinator for fagrådet
Karianne Hjørnevik NesMor og håndleder i KarlstadmodellenSpråk og kommunikasjon
Karlstadmodell
Ettskrittforan og Lommetegn
Marie VølloHelsesøsterMor