Året 2013 var et spennende og innholdsrikt år for NNDS.

Også i år har vi hatt en økning i antall medlemmer.
Dette har økt fra i fjor 700 – 754 registrerte medlemmer, hvorav økning fra 487 til 574 betalende og tellende medlemmer.

Dessverre er det fortsatt ca. 1/3 del som ikke betaler eller gir beskjed om at de ønsker å være medlem videre. Det er synd vi må bruke tid på å purre opp dette.
De ressursene kunne vi brukt på andre måter. Styret vil prioritere å øke medlemstallet fremover.

Det er likevel et bra tall, og det utgjør også litt med tanke på støtten organisasjonen får til drift fra Bufdir, da dette avhenger av antall betalende medlemmer.

I løpet av 2012 / 2013 har vi jobbet med å få på plass vår oppdaterte nettside, og få ut mer informasjon.

Videre har vi innført nytt og bedre medlemssystem som gir oss bedre oversikt.

Vi er også med i planleggingen og bistår i arbeidet med Landskonferansen 2014 som holdes senere i år.

Som tidligere strømmer det også på med flere og flere henvendelser og spørsmål fra medlemmer, ikke medlemmer, fagpersoner osv. som NNDS så godt det lar seg gjøre forsøker å besvare eller finne svar på. Der har vi et utmerket Fagråd som bistår og flott jobb.

Som mange sikkert fikk med seg på våre nettsider, men også har lest andre steder, så fikk Ingrid Bjørnov tidligere i år tildelt Wencke Foss Ærespris. Denne donerte hun bort i sin helhelt til NNDS sitt arbeid og målet videre med å få på plass et infosenter. Vi takker Ingrid for dette bidraget.

Ellers har vi deltatt flere panel debatter, og vi er også med i et stort internasjonalt prosjekt som heter Poseidon. Dette kan du lese mer om på våre nettsider.

Vi har og fått spørsmål om å være med i et medisinsk forskingsprosjekt i regi av Rikshospitalet.
Ellers har NNDS avholdt kurs i Likemannsarbeid hvor alle Ups&Downs foreningene ble invitert til å delta, hvorav representanter fra styret i NNDS, samt 7 foreninger deltok.
Kurset var velykket, og vi ønsker å kjøre tilsvarende kurs i årene fremover.

Året har vært hektisk, og spennende, og her du kan lese hele Årsmeldingen 2013.