Nok et år vel igjennomført….

Året 2012 har vært et hektisk, men også innholdsrikt år for vår organisasjon.

Selv om vi har begrensene midler har vi klart å blant annet delta med å igjennomføre Landskonferansen 2012, vi har invistert og forbedret vårt medlemssystem og våre nettsider, noe vi håper våre medlemmer vil merke i tiden som kommer. Vi har deltatt i debatter på Tv, radio og i pressen, vi laget reklamefilm, og vi har deltatt på ulike arrangementer både innelands og utenlands og knyttet kontakter med blant annet andre Down Syndrom orgianisasjoner rundt omkring i verden, bare for å nevne noe…

I år har vi fått over 70 nye medlemmer, og vi har nå passert over 700 medlemmer i organisasjonen.

Hovedmålsetningen er å jobbe for gjøre livet til mennesker med Down Syndrom bedre. Dette skal inkludere personer alle aldere. Norsk Nettverk For Down Syndrom har derfor som målsetting å etablere et informasjonssenter for Down Syndrom. Dette blir en av våre viktigste saker fremover.

I året som har gått har vi også jobbet med flere andre saker, les mer om dette og alt annet vi har fått til i 2012, og litt om planene fremover.

Les mer i Årsmelding NNDS 2012