Lars Erik Brustad (73) har valgt å slutte som daglig leder i NNDS. Han har ledet organisasjonen på en fremragende måte og vært daglig leder og styremedlem siden 2010. Lars Erik har vært med å bidra til at NNDS har utviklet seg fra å ha noen få medlemmer og ingen økonomiske ressurser i 2010 til nå langt over 1.000 medlemmer og en tilfredsstillende økonomisk situasjon. Gjennom sitt virke som daglig leder har han, sammen med styret i NNDS, gjennomført og oppnådd svært gode resultater for foreningen. Lars Erik ønsker nå å arbeide med spesielle prioriterte prosjekter fremover. Særlig vil han fokusere på å etablere en arbeidsformidling for mennesker med Down syndrom, foreningens internasjonale virksomhet gjennom sitt styremedlemskap i EDSA og ikke minst, å medvirke til å skaffe ytterlige økonomiske midler til foreningens drift og prosjekter.

Som ny daglig leder fra 1. mars 2018 ønsker vi Karianne Abrahamsson (44) velkommen. Hun har vært ansatt i NNDS siden januar 2017 som Prosjektleder, men har hele tiden vært en del av den daglige driften av virksomheten, hvor hun også har deltatt på månedlige styremøter.

Karianne har 5 barn, hvor yngstemann på 5 år, har Down syndrom. Hun har erfaring fra reklamebransjen og markedsføringsarbeid med sin utdanning fra NMH/BI.

I forbindelse med utnevnelsen uttaler Karianne:

«Jeg lar meg engasjere i «umulige» oppgaver». Med det mener jeg at det fins en løsning på et hvert problem. Noen sier at det aldri kommer til å bli full inkludering av mennesker med Down syndrom i samfunnet vårt, men det kan vi ikke akseptere! Vi bor i et demokratisk land hvor flertallet bestemmer, ja, da blir det vår oppgave i NNDS å påvirke våre politikere så mye, at det blir et flertall i Stortinget som igjen vedtar, for eksempel, full inkludering i vanlig skole. Det har Italia og England gjort.

Videre sier Karianne:

«Jeg tror at gjennom målrettet arbeid, hvor en verdi- og samfunnsøkonomisk ressursdebatt går hånd i hånd, vil kunne resultere i at vi oppnår de gode og varige endringene som skal til for at mennesker med Down syndrom skal oppleve fullverdig inkludering på alle arenaer. Oppnår vi det, vil det ikke komme til å bli «skummelt» å føde et barn med Down syndrom. Først når Down syndrom blir en del av normalvariasjonen i samfunnet, har vi har lykkes.

Så, bli med – meld deg inn i NNDS og vær med å påvirke lokalt og nasjonalt»

 

Med vennlig hilsen,
Norsk Nettverk For Down Syndrom
Camilla Schreiber
Styreleder