Nok en velykket Landskonferanse ble avholdt 22 – 24 mars 2012, denne gangen ved Quality Hotel & Resort Sarpsborg. Konferansen var i år fullbooket.

De som hadde mulighet til å møte fikk noen flotte og lærerike dager. Det ble holdt gode faglige presentasjoner fra fagfolk i inn og utland. I tillegg var det flere som stod frem og delte sine erfaringer i hverdagen med andre.

Dessverre var det ikke alle som hadde muligheter for å komme av diverse årsaker. Etter ønske både fra deltagere og personer som ikke fikk vært tilstede, så har vi derfor fått lov å legge ut presentasjonene til de forskjellige aktørene og foredragsholderene på Landskonferansen. Det gjøres likevel oppmerksom å at enkelte kan ha forbeholdt seg retten til at materiallet ikke blir publisert. Du kan finne en oversikt over foredragene og presentasjonene som ble holdt her.

Hvis noen også skulle ønske å lese mer om hva som skjedde på Landskonferansen 2012, eller bare mimre litt tilbake fra tiden man var der, så anbefales det å lese fra bloggen til Malin Østli som har skrevet fra noen av foredragene som ble holdt.  Les mer på bloggen hennes her.

 

Viktig!

I forbindelse med søknad om opplæringspenger kan det se ut til at det er ulik prakis rundt omkring i landet for hvordan de ulike NAV distrikene vurderer og behandler søknadene. Det anbefales derfor at de som har fått avslag, sender en klage til sitt NAV distrikt, så snart som mulig.
I denne forbindelse er det i samarbeid med habiliteringstjenesten utformet et brev med noen punkter som bør tas med i klagen til ditt NAV distrikt.
Brevet med punktene kan lastes ned under

Klage på avslag om opplæringspenger, Landskonferansen 2012.