10.-13. august 2015

* Sommerskole i Karlstadmodellen

Sommerskole Karlstadmodellen_2015

Sted: Nordhordland folkehøyskole ved Bergen

Tid: 10 – 13 august 2015

Kursavgift: 2900,-

Påmelding: Påmelding via INFOVESTforlag

Påmeldingsfrist: 1. juni 2015 (Bindende påmelding)

Målgruppe:
Sommerskolen henvender seg til familier som er interessert i å lære mer om Karlstadmodellen, som allerede språktrener etter Karlstadmodellen eller ønsker å begynne å bruke Karlstadmodellen i språktrening med et barn, en ungdom eller en voksen. Karlstadmodellen er diagnosenøytral og alle kan ha nytte av å bruke modellen.

Sommerskolen er et møtested for foreldre, pedagoger, assistenter, besteforeldre, søsken, tanter, onkler, naboer og alle andre i barnets nettverk. Gjennom forelesninger, diskusjoner, tegnkurs og materialverksted lærer vi om barnets språkutvikling og betydning av språk. Det er satt av god tid til diskusjon og refleksjon.. Dagsprogrammet på sommerskolen består av foredrag om dagens språklige tema, individuell veiledning, workshops og forskjellige språklige, pedagogiske og sosiale aktiviteter. Målet er å styrke alle som deltar på sommerskolen.
Alle i nettverket som har lyst, kan delta i den daglige individuelle veiledningen med Karlstadmodell veiledere.

Kursets mål:
Et hovedmål er å kartlegge språklige ferdigheter og utvikle forslag til- og kunnskap om konkrete øvelser og materiell for språktrening. Nettverket rundt den som språktrener vil få mulighet til å utvikle en plan for treningen som inneholder mål, materiale og metodikk. Det er et mål at nettverket får mulighet til å utvikle seg selv innen språk og språktrening, og får økt sine muligheter til å delta aktivt og bidra til sitt barns språkutvikling.

Sommerskolen forutsetter aktiv deltagelse av både voksne og barn.

Sommerkursets innhold:

 • Fokusbarnet/ungdommen og dets nettverk deltar hver dag i individuell veiledning. I felleskap finner nettverk og veileder frem til barnets språklige ferdigheter og bestemmer forslag til øvelser og materiell for barnet og nettverket.
  Forelesninger av sertifiserte veiledere i Karlstadmodellen; På formiddagene omhandler forelesningen språklige tema, og på ettermiddagen pedagogikk, verdigrunnlag og metodikk.
 • Tegnkurs tilbys på to ulike nivåer; nybegynnere ved Ena Catherina Heimdahl, og viderekomne ved sertifiserte kursholdere i konseptet Ett skritt foran. Kurset passer for viderekomne og tilpasses deltagernes behov. Begge kurs vil omfatte 4 timer/moduler undervisning.
 • Materialdemonstrasjon og materiellverksted for språktreningsmateriell.
 • Styrte arbeidsgrupper. Arbeidsgruppene skal gi rom for refleksjoner og erfaringsdelinger knyttet til konkrete tema knytte til pedagogiske prinsipper, språknivåer og Karlstadmodellen i skolen. Se program.
 • Barneaktiviteter og tegnsang hver dag.

Mer detaljert innhold i vedlegg og invitasjon.

Kursholdere:

Sertifiserte veiledere i Karlstadmodellen:
Lill Synnøve Due (Spesialpedagog), Britt Hege Wærnes, Karen Knudsen Synnes, Åse Thygesen Sande og Karianne Hjørnevik Nes.

Pris for sommerkurset:

Sommerskolen drives etter selvkostprinsippet. Det er samme pris med og uten overnatting. Deltakerne spiser på Folkehøyskolen, barn 0-4 år betaler ikke for mat. Det serveres 3 måltider per dag (inkludert i prisen). Eget sengetøy må medbringes.

Priser Med overnatting
Voksne 2900,-
Barn under 4 år Gratis
Barn 4-11 år (kun mat og overnatting) 1300,-

Prisen inkluderer forelesninger, gruppediskusjoner, tegnkurs, materialverksted med papir, laminat etc.,barnepass, fri tilgang til gymsal og alle lokaler på Frekhaug (Nordhordaland Folkehøyskole).

Se hele programmet: se vedlegg

 


Mai – 2015

* Kurs med Irene Johansson i Utbygd Grammatikk *

UpsandDownsOstfold_Karlstad
kursutbygd_1

 

Sted: Litteraturhuset (http://www.litteraturhuset.no)

Tid: 19. mai 2015

Kursavgift: 1900,-

Påmelding: Påmelding via INFOVESTforlag

Påmeldingsfrist: 7. mai 2015

Kursets innhold:
Kursets innhold er basert på følgende fire spørsmål gjennom foredrag,
diskusjon og utveksling av erfaringer:

 • Hva er den grunnleggende pedagogikk i Karlstad -modellen ?
 • Hvordan bruke materiell og metoder beskrevet i boken?
 • Hva er de språklige aspektene som er praktisert i materialet ?
 • Hvordan bruke boken i sitt daglige arbeid med språkopplæring ?

Lærebok : Utbygd grammatikk . Deltakerne bør ha lest boken. Klikk her for å bestille.

Barnet som har lært seg de enkle treordssetningene er på vei mot utbygd grammatikk. Hvordan støtte barnet i denne utviklingen? I boken finnes konkrete øvelser og systematiserte treningsforslag for utbygd grammatikk og begrepsutvikling. Øvelser for pragmatikk (språkbruk), prosodi (betoning), fonologi og uttale er også tilgjengelig, men bokens hovedfokus er grammatikk. Arbeidsmateriellet ligger på medfølgende CD, og kan også kjøpes som nedlastbar fil.

Karlstad-modellen en veiledningsmodell for språkstimulering
Språklek og språktrening med Karlstadmodellen – systematisk og strukturert språkutvikling for menneskeverd og likeverd

Modellen bygger på lang tids studier og erfaring rundt barn med Down syndrom og er basert på professor Iréne Johanssons forskning og utviklingsarbeid. Modellen kan sies å være en praksisrelatert modell basert på solide faglige begrunnelser og kan brukes for barn med ulike språkvansker.

 


Mai – Juni 2014

* Invitasjon til sommerkurs i Karlstadmodellen – språkutvikling for alle * 

UpsandDownsOstfold_Karlstad

 

Ups and Downs Østfold arrangerer for femte gang Sommerkurs i Karlstadmodellen

Sted: Haugetun Folkehøgskole, mellom Sarpsborg og Fredrikstad, Østfold

Tid: 29. mai – 1. juni 2014

Kursavgift: Se prisoversikt i beskrivelse

Påmelding: Elektronisk påmeldingsskjema og Registrering av barnets språknivå

Påmeldingsfrist: 1. mai 2014

 

Målgruppe:
Sommerkurset henvender seg til familier som anvender eller ønsker å anvende Karlstadmodellen til sitt barns språkutvikling.

Sommerkurset er en anledning for foreldre, pedagoger, annet personale og andre i barnets nettverk til å komme sammen og lære og reflektere gjennom forelesninger, diskusjoner, tegnkurs og materialverksted om barnets språkutvikling og betydning av språk.

Kursets mål:
Det er et mål for barna at man gjennom sommerkurset utvikler forslag til og kunnskap om konkrete øvelser og materiell for språktrening. De som ønsker det vil få mulighet til å utvikle en plan for språktrening som inneholder mål, materiale og metodikk. Det er et mål at de voksne får mulighet til å utvikle seg selv innen språk og språktrening under mottoet- kunnskap gir frihet til å velge. Sommerskolen forutsetter aktiv deltagelse av både voksne og barn.

Sommerkursets innhold:

Torsdag 29.5: starter sommerkurset med foreldrekurs i lover og regler for opplæring, stønader og sosialtilbud.

Fredag 30.5: er fagdag med forelesninger om språk og språktrening etter Karlstadmodellen.

Lørdag 31.5 og Søndag 1.6: er det i tillegg til individuelle veiledninger og tegnkurs, også aktiviteter tilrettelagt for barna.

Mer detaljert innhold i vedlegg og invitasjon.

Kursholdere:

Sertifiserte veiledere i Karlstadmodellen: Mona Bjørndal
(Spesialpedagog), Lill Synnøve Due (Spesialpedagog), Britt Hege
Wærnes, Karianne Hjørnevik Nes og Rigmor Bostrøm.

Pris for sommerkurset:

Sommerkurset drives etter selvkostprinsippet. Ups and Downs Østfold har ingen inntekter av kurset og heller ingen kostnader som må dekkes av foreningens medlemmer. Deltagere må spise på Haugetun, barn 0-4 år betaler ikke for mat.

Priser Med overnatting Uten overnatting
Voksne 2500,- (Tillegg kroner 100 per voksen for enkelt rom eller rom med bad) 1700,- m/middag
1450,- u/middag(Meldes på forhånd)
Barn under 4 år Gratis Gratis
Barn 4-11 år (kun mat og overnatting) 650,- 450 med middag

Prisen inkluderer forelesninger, gruppediskusjoner, tegnkursmaterialverksted med papir, laminat etc., barnepass, fri tilgang til gymsal og alle lokaler på Haugetun.

Se hele programmet: se vedlegg

Spørsmål om innhold kan rettes til kariannenes@gmail.com

Velkommen! Vi gleder oss!


 

* Habiliteringstjenesten for barn i Hedmark og PP-tjenesten for Nord-Østerdal *

Inviterer til kurs med tema: KARLSTADMODELLEN

Karlstadmodellen er utviklet av Irène Johansson, som er professor i fonetikk og pedagogikk og jobber ved universitetet i Karlstad. Språkstimuleringsmodellen er utviklet i forhold til barn med Downs syndrom, men brukes generelt overfor barn og unge med språk- og  kommunikasjonsvansker. Den representerer et komplett program for språk- og lesetrening som strekker seg fra tidlig stimulering av nyfødte til lese- og skriveopplæring i skolealder. Programmet bygger på en helhetstenkning der språk sees på som en integrert del av barnets totale utvikling, og der barnets egen aktivitet og initiativ vektlegges. Les mer: www.karlstadmodellen.se

Sted:   Kommunestyresalen, Rådhuset Tynset.

Tid:      torsdag 22.mai 2014, begge dager kl. 08.30 – 16.00.

Kursavgift: kr 700,- pr. deltager. Det vil bli sendt ut giro i etterkant av kurset.

Påmelding: tyservicetorget@tynset.kommune.no

Spørsmål kan rettes til PPT v/Marit Erlien Hulbækmo, Tynset kommune.

NB! Kurslokalet har plass til 60 personer. Vær raskt ute med påmelding.

For de som trenger overnatting: Se vedlagte tilbud fra Tynset Hotel.
I tillegg har også Tynset Camping hytter og Motell m/frokost: www.tynsetcamping.no

Påmeldingsfrist: Innen 1. mai 2014

 

Målgruppe:
Foreldre/foresatte, ansatte i barnehager, skoler, PPT, habilitering i kommunen, helsestasjon, BUP.

Kurset passer både for de som har erfaring med bruk av modellen og de som tenker å starte opp med den/ ønsker å vite mere om den.

Kursholdere:
Rigmor Boström. Hun har lang erfaring som kursholder og med bruk av modellen. Hun har studier i språkutvikling ved universitetet i Karlstad, og er utdannet handledare i Karlstadmodellen.

Program for dagene: se vedlegg

Se invitasjonen:
her

 

 

 Velkommen til kurs på Tynset!

 

Mars 2014

* Kurslederkurs – «Ett skritt foran» – modul 2, tegn som støtte til kommunikasjon og språkutvikling med professor Iréne Johansson *LogoKurs1

Ett skritt foran er et tegn- og språkkurs som består av fem kurstrinn. Målgruppen er barn (eller unge og voksne) som trenger tegn som støtte i den daglige kommunikasjonen. Innhold og pedagogikk ligger innenfor rammen for Karlstadmodellens tanker om språk, språkutvikling og språktrening. De fem kurstrinnene i Ett skritt foran bygger på hverandre, men kursene kan også gjennomføres enkeltvis, uavhengig av hverandre.

Se mer her.

Nå er det mulig å ta tegnkurslederkurs (vanskelig ord…) for trinn 1 og 2 i ett skritt foran. Kurset holdes på Bredtvet i Oslo i mars, og er en del av prosjektet Ett skritt foran som NNDS har i samarbeid med Statped. Kurset passer for tegninteresserte, folk som holder kurs i tegn til tale, ppt og habiliteringen og selvfølgelig; interesserte foreldre. Trinn 1 er tegn for babytalk, trinn 2 er tegn for enkeltord i setningen- på vei mot barnets første ord. Unik sjanse til å være med på kurs med Irene Johansson!

NB! Kurset er i utgangspunktet fullt og du blir satt på venteliste

Sted: Statped sørøst, avd. for sammensatte lærevansker, Bredtvetveien 4, 0950 Oslo

Tid: Onsdag 12. mars 2014, kl. 09:00 – 17:00 og torsdag 13. mars 2014, kl. 08:30 – 14:30

Kursavgift: kr. 1200,- inkl. enkel lunsj.

Påmelding: http://kurs.statped.no/signUpFormNoExtras.aspx?EventID=214/

Påmeldingsfrist: 21. februar, 2014

 

Oktober 2013

* Idrett for funksjonshemmede – Kurs i trening av utviklingshemmede *

Innhold
• Grunnleggende kunnskap om målgruppen
• Rollen som trener er morsom – ikke farlig
• Organisering og undervisningsmetoder
• Motorikk
• Aktiviteter i sal

Målgruppe
• Trenere
• Instruktører
• Støtte/fritid/treningskontakter
• Lærere/assistenter i skole/SFO
• Foresatte
• Andre interesserte ressurspersoner

Instruktør
Maj Britt Nyheim er spesiallærer med tilpasset opplæring som spesialfelt.
Hun har vært med i utarbeidelsen av kurset og litteraturen.
Hun er en superaktiv og engasjert instruktør!

Les mer.

Sted:   Arrangeres på Norges Idrettshøgskole ved Sognsvann i Oslo

Tid:      19.-20. oktober 2013

Kursavgift:     kr. 800,-

Påmelding:    Registreringsskjema

Påmeldingsfrist: 27. september, 2013

 

September 2013

* Tilrettelegging av fysisk aktivitet og –
idrett for barn og unge med spesielle behov *


Dette kurset er meget nyttig for alle dere som arbeider med funksjonshemmede barn, eller har funksjonshemmede barn i deres idrettsskole/idrettslag/skole.

 Se mer her.

Sted:   Osloidrettens Hus, Ekebergveien 101, Oslo (rom 331)

Tid:      Onsdag 4. september 2013

 

Juni 2013

* Invitasjon til sommerkurs i Karlstadmodellen – språkutvikling for alle *

UpsandDownsOstfold_Karlstad

 

Ett arrangement av Ups and Downs Østfold.

Sted:   Haugetun Folkehøgskole, mellom Sarpsborg og Fredrikstad, Østfold

Tid:      7.- 9. juni 2013

Kursavgift: Se prisoversikt i beskrivelse

Påmelding: Bindende påmelding til Ups and Downs Østfold ved Jessica Marticic på jess-i@online.no

Påmeldingsfrist: Innen 20. mai, 2013

 

Målgruppe:

Barn med språkvansker og deres nettverk. Første prioritet til medlemmer av Ups and Downs Østfold. Andre prioritet til alle andre, også barn uten Down syndrom.

Formål:

Sommerkurset er en anledning for foreldre, pedagoger, annet personale og andre i barnets nettverk til å komme sammen og lære og reflektere gjennom forelesninger, diskusjoner, tegnkurs og materialverksted om barnets språkutvikling og betydning av språk.

(med barnas nettverk menes familie, venner, barnehage, skole, naboer og andre som er viktige kommunikasjonspartnere til barnet). Det er et mål at man gjennom sommerkurset utvikler forslag til- og kunnskap om konkrete øvelser og materiell innen de fire områdene språkbruk, begrepstrening, grammatikk og taletrening.

 

Sommerkursets innhold:

 • Individuell veiledning om barnets språkutvikling og språktrening. Veiledningen gis av sertifisert veileder i Karlstadmodellen. Hver familie må forberede sine spesifikke spørsmål.
 • Åtte forelesninger av sertifiserte veiledere i Karlstadmodellen;

Fredag :     Generell introduksjon til Karlstadmodellen og om Les lett.

Lørdag:      Temaene språkbruk og begrepstrening (leksikon)

Søndag:     Temaene grammatikk og fonologi (taletrening)

På fredag vil Christine Meisingset holde et innlegg om Nettverk.

 • Tegnkurs tilbys på to ulike nivåer; nybegynnere ved Ena Catherina Heimdahl, og en konsentrert versjon av tegnkurset ett skritt foran enkel/utbygd grammatikk ved Mona Bjørndal. Kurset passer for viderekomne og tilpasses deltagernes behov. Begge kurs vil omfatte 6 timer/moduler undervisning.
 • Materialdemonstrasjon og materiallaging av språktreningsmateriell.
 • Styrte arbeidsgrupper/workshops som en oppfølgning av forelesningene på fredag,lørdag og søndag. Workshopene er ment å gi rom for konkrete refleksjoner rundt hvert barns behov og mulighet til å utforme forslag til øvelser og materiell.
 • Barnepass under forelesningene

 

Kursholdere:

Sertifiserte veilederere i Karlstadmodellen: Mona Bjørndal (Spesialpedagog), Lill Synnøve Due (Spesialpedagog), Ingrid Myklebust, Karianne Hjørnevik Nes og Rigmor Bostrøm. Tegnkurs ved Ena Catherina Heimdahl og Mona Bjørndal.

I tillegg vil Britt Hege Wærnes (veileder under utdanning) bidra i hele helgen.

 

Praktisk informasjon:

 • Sommerkurset omfatter skjemalagte aktiviteter over tre dager fra fredag 7. juni kl 9 til søndag 9. juni kl 15.00. Det er valgfritt hvor du deltar. Dessverre vil ikke alle kunne delta på alt, for noe må kjøres parallelt i programmet.
 • Haugetun har gode fasiliteter- gymsal, klasserom, spisesal til 100, overnatting, volleyballbane, rolige uteplasser- alt på ett sted. Se websiden: http://www.haugetun.fhs.no/ for bilder.
 • Haugetun ligger mellom Fredrikstad og Sarpsborg, 10 min fra E6 Oslo- Gøteborg,  15 min fra togstasjon, 20 min unna Rygge Flyplass, 1 time unna Oslo.
 • Sommerkurset organiserer ikke søskenprogram, men området byr på mange muligheter- strand, ridning, lekefabrikk, badeland, skog etc.
 • Prioritering av deltakere vil avgjøres av antall voksne påmeldte per barn (altså størrelsen på barnets nettverk). Det er kapasitet til individuell veiledning av 14 barn/nettverk. Det er også mulig å melde seg på uten veiledningstilbud eller barn dersom det er plasser igjen.

 

Pris for sommerkurset:

Sommerkurset blir arrangert for fjerde gang og drives etter selvkostprinsippet. Ups and Downs Østfold har ingen inntekter av kurset og heller ingen kostnader som må dekkes av foreningens medlemmer. Deltagere må spise på Haugetun, barn 0-4 år betaler ikke for mat.

Priser Med overnatting Uten overnatting
Voksne 2300,- (Tillegg kroner 100 per voksen for enkelt rom eller rom med bad) 1700,- m/middag1575,- u/middag(Meldes på forhånd)
Barn under 4 år Gratis Gratis
Barn 4-11 år (kun mat og overnatting) 650,- 450 med middag

Prisen inkluderer forelesninger, gruppediskusjoner, materialverksted med papir, laminat etc., tegnkurs, barnepass under forelesninger, fri tilgang til gymsal og alle lokaler på Haugetun.

 

Program: se eget vedlegg

Spørsmål om innhold kan rettes til kariannenes@gmail.com

Ved påmelding oppgi:

 1. Navn på deltagere, alder på barn
 2. Fakturaadresser og kontakt e-post
 3. Overnattingsønsker/ ønsker ikke overnatting (enkeltrom, med eller uten bad, leie av sengetøy)
 4. Tegnkursnivå og språknivå ( beskriv kort barnets språk med hensyn til hvor mange ord barnet kan tale/tegne (omtrentlig mindre enn 50 ord, mellom 50 og 500 eller over 500 ord?)
 5. eventuelle allergier, spesielle behov

Vi gjør oppmerksom på at endringer i program og priser kan forekomme!

 

April 2013

* Invitasjon til kurs i «Ett skritt foran» med Irene Johansson * LogoKurs1

Ett skritt foran er et tegn- og språkkurs som består av fem kurstrinn. Målgruppen er barn (eller unge og voksne) som trenger tegn som støtte i den daglige kommunikasjonen. Innhold og pedagogikk ligger innenfor rammen for Karlstadmodellens tanker om språk, språkutvikling og språktrening. De fem kurstrinnene i Ett skritt foran bygger på hverandre, men kursene kan også gjennomføres enkeltvis, uavhengig av hverandre.

Ett skritt foran tar utgangspunkt i barns naturlige språkutvikling, og legger til rette for at tegn kan støtte barnets talespråklige utvikling til et språknivå som tilsvarer en gjennomsnittlig fem – seksåring. Det betyr at trinn 1 viser vei til de første ordene, trinn 2 viser vei til de første enkle setningene, trinn 3 viser vei til mer avanserte setninger og språkbruk, og trinn 4 viser vei til et språknivå som tilsvarer språknivået til en gjennomsnittlig 4-5 åring.

Se mer her.

Sted:   Statped midt, Søbstadveien 65, Heimdal

Tid:      16.-17. april 2013 (Trinn 3)

18.-19. april 2013 (Trinn 4)

Kursavgift:     kr. 1000,- per trinn inkl. lunsj.

Påmelding:    http://www.kursguiden.no/kurs/Hørselsvansker/Kurslederkurs-Ett-Skritt-foran-2013/

Påmeldingsfrist: 5. april, 2013