Den internasjonale organiasjonen for Down Syndrom

http://www.ds-int.org/

 

European Down Syndrome Association

http://www.edsa.eu

 

Representant organisasjon for personer med nedsatt funksjonsevne i Europa

http://www.edf-feph.org/default.asp

 

Deutschen Down-Syndrom InfoCenter

http://www.ds-infocenter.de/

 

Svenska Downföreningen

http://www.svenskadownforeningen.se/