Lær å lag gode instruksjonsfilmer

Lag_instruksjonsvideo_Karde_571x289

Karde har utviklet en veileder for produksjon av instruksjonsfilmer for hjelpere til personer med utviklingshemning og andre kognitive funksjonsvansker. Dette kan være bl.a. lærere, arbeidsgivere, assistenter, familie, osv.

Lær mer om hvordan du kan lage enkle veiledere på deres nettside her.

Lær å bruk iPhone

iPadKurs_karde_571x289

Dette er en opplæringsfilm i bruk av mobiltelefonen «iPhone». Den er først og fremst laget for mennesker med utviklingshemning. Filmene kan også være nyttige for mange andre. Hovedmålet er å hjelpe personer med utviklingshemming å bli mer selvstendige.

Les mer og se veiledningen på Karde sine nettsider.