Julie Monsen

Julie Monsen er forfatter av de to læreverkene Learning English with Teddy (2008) og Starting English with Teddy (2012). Gjennom Sitt mangeårige arbeid med barn med spesielle behov i norsk skole har Julie blitt mer og mer klar over mangelen på læremateriell som lot seg tilpasse denne gruppen. Slik ble Teddy født. En drøm om å skape noe som både var riktig for alle barna – også dem med lærevansker – og som i tillegg er enkelt for læreren / den voksne. Teddy-idéen er senere utviklet og forbedret i mange prosesser, sammen med mange dyktige fagfolk.

 

 

Tilbake