Lovelekene                                                                                      MIDT- NORGE 2014

Bratsberg idrettslag i samarbeid med Lions Norge inviterer for
2.gang til Løvelekene Midt-Norge søndag 14.september 2014
på Bratsberg i Trondheim. Start kl. 09.30.

 Øvelser:                                                         Opplysninger v/påmelding:

60 m løp (født 2003 og senere)                    -fullt navn, fødselsår, mailadresse, mobil

100 m løp(født 2002 og tidligere)                – navn på medlemsklubb/ bosted

250 m løp (alle)                                             -størrelse på t-skjorte

Mix stafett (alle)                                           – evt. matallergi

Kast liten ball (alle)

Lengdehopp (alle)

Spørsmål / påmelding sendes på e-post til her-gust@online.no
Eller til Vigdis på tlf 450 31 150
Deltakeravgift kr 150,- inkluderer t-skjorte og diplom

PÅMELDING OG BETALING SENEST 15. AUGUST 2014 TIL KONTONR.4202 10 57228

(husk å oppgi navn på deltaker v/betaling)

lions