Ingrid_artikel bilde2

Norsk Nettverk for Down Syndrom vil først og fremst gratulere med tildelingen av Wenche Foss ærespris! Og ikke minst hjertelig tusen takk for din meget sjenerøse gave og ikke minst ditt engasjement for ”vår sak” i denne forbindelse. Men kanskje enda mer, tusen takk for at du er villig til å stille opp for NNDS også fremover.

 

Ingrid Bjørnov ble 03. november 2013 tildelt Wenche Foss’ ærespris 2013. Denne prisen har hun valgt å gi videre til NNDS sitt arbeid for mennesker med Down Syndrom.

Æresprisen gikk i år til Ingrid Bjørnov, og Norsk forening for brannskadde og Burn Camp.

«Wenche Foss’ Ærespris går til en person, organisasjon eller institusjon som i sterk grad kan forbindes med Wenches livsglede, formidlingsevne og engasjement – både på og utenfor den kunstneriske arenaen.»

Ingrid Bjørnov fikk prisen for sin «store scenekunst» og «dype samfunnsengasjement«.

Siden Ingrid Bjørnov selv ikke kunne være til stede å motta prisen denne dagen, ble denne mottatt på vegne av Ingrid av hennes niese, Ingrid Bjørnov Brustad.

 

Ingrid Bjørnov er en person som alltid ser mulighetene i andre personer, og ikke minst mener hun at personer med Down Syndrom er en gruppe som bør bli sett og brukt mer i samfunnet.
Hun ønsker at disse skal få samme mulighet og inkluderes på samme måte som andre mennesker.

Egenskaper hun her ønsker å trekke frem er musikk gleden til disse personene, men også hvor sosiale – og hvor flinke de er til å omgås andre mennesker. Her tar hun også frem i intervjuet med Se og Hør, frem eldreomsorgen hvor det er et skrikende behov for menneskelig nærvær og varme.

Her kunne disse personene gjort en formidabel innsats hvis samfunnet bare legger til rette for det.

Hun mener det finnes masse ubrukte ressurser i disse, noe Norsk Nettverk For Down Syndrom er  enig i.

Wenche_Foss_2013

Se hele artikkelen med video fra pris utdelingen, og intervju med vinneren, på Se og Hør sine nettsider.