LK2016_410x207

Den 7 – 9 april 2016 ble Landskonferansen Læring for livet, den 9 i rekken avholdt i Oslo/Bærum på Scandic Fornebu Hotell.
Det var også 15 år siden første Landskonferanse ble arrangert

Målgruppene var

  • Foreldre og foresatte til personer med Down syndrom
  • Ungdom og voksne med Down syndrom
  • Ansatte innen helse- og sosialtjenestene i kommunene, grunn- og videregående skoler, dag- og aktivitetssentra, ASVO-bedrifter, PP-tjenester, kompetansesentra og fagmiljø tilknyttet Statped, spesialhelsetjenesten og andre.

Ungdommene hadde som tidligere sin egen konferanse der hovedfokus lå på aktivitet i ulike former. Både fysisk aktivitet og opplevelser.

Fagansvarlig arrangør:
Oslo Universitetssykehus.

Samarbeidspartnere: 
 Ups&Downs Bærum
Ups&Downs Oslo

Vi har fått til sendt alle foredragene, og du kan finne disse under her:

Torsdag 7 april       
Plenum
Velkommen og offisiell åpning
- Lisbeth Hammer Krog, ordfører i Bærum
- Anne Lindboe, barneombud
- Christl Kvam, Statssekretær i Arbeids- og sosialdepartementet
Christel Kvam

Video_Kristin
”Er det plass for meg?”, X-ray ungdomskulturhus
Et kunstprosjekt med ambisjoner for ungdom med spesielle behov
Andreas Ehres, prosjektleder,Cliff Moustache (Nordic Black Theatre og X-ray) og
Farooq Ahmed Farooqi (X-ray)
Motvind er til for å seiles i, Bjørnar Erikstad, seiler
TEMA:JEG OG VERDEN - Om kommunikasjon og samspill med andre
Parallell 1: SmåbarnParallell 2: SkolebarnParallell 3: Ungdom/voksen
Abilities and needs
of children with
trisomy 21
- Sabine Stengel-
Rutkowski, Tyskland
Stengel-RutkowskiSpråkstimulering og
kommunikasjon
- Karianne Hjørnevik
Nes, kommunikasjons
rådgiver og medlem
NNDS fagråd
Karianne NesHva betyr det å
være myndig og ha
selvbestemmelsesrett
når man har
Down syndrom?
- Hedvig Ekberg,
jurist, NFU

Ekberg
Musikk og
kommunikasjon
- Kaja Lid, fagansvarlig,
Dissimilis
Kaja LidProgrammet ”Vi
sprenger grenser”
- om økt forventing,
bevissthet og
kompetanse
- Sissel Kløvjan,
Statped
KløvjanVennskap, pubertet
og seksualitet
- Nina Skauge,
forlegger og mor
Skauge
Send munnen på
treningsleir!

- Line Avers, faglig leder Barnas språksenter
Line AversSkole, vennskap og
annerledeshet

- Kristian Bogen, far
Kristian BogenPoseidon
- et europeisk
IKT-prosjekt
med norsk deltagelse
- Lars Erik Brustad,
daglig leder NNDS
Brustad
Kommunikasjon og
grunnleggende læreforutsetninger

- Thomas Haugerud,
Kapellveien habilitering
Haugerud”Jeg kan” - teknologi
i praktisk bruk

- Cecilie Campbell,
prosjektansvarlig
Ålesund kommune
Campbell
Om bruk av tvang
- Ingunn Midttun,
Kapellveien habilitering
Haugerud
Parallell 4: Kommunikasjon og adferd
Metoder og strategier for å fremme læring og samhandling, og forebygge etablering av uønsket
adferd. Aldersfokus 6-12 år. Åsne Sandvik og Ellen Crook, Kapellveien habiliteringssenter
Forelesning-landskonferansen-for-Down-syndrom-2016
Fredag 8 april
Plenum
Arbeidsliv og inkludering – erfaringer fra et europeisk perspektiv
- Anna Contardi, leder av European Down Syndrome Association (Foredraget er på engelsk)
Anna Contardi

Video Hotel worker

Video inkludering arbeidsplassen
TEMA:LÆRING FOR LIVET - om arbeidsliv og læringstiltak
Parallell 1: SmåbarnParallell 2: SkolebarnParallell 3: Ungdom/voksen
What are the priorities
for effective early
intervention from birth
to school age?
- Sue Buckley,
Down Syndrom
Education International,
England
Sue BuckleyEt inkluderende
læringsmiljø som
forutsetning for
læring – for alle
elever

- Eva Marie Herlofsen
Jonskås, Utdanningsdirektoratet
JonskåsArbeid - hvilke
muligheter finnes?
- NAV
Røsler
Programmet
”Vi sprenger
grenser”, livet i
barnehagen
- Anita Sande, Statped
og fagrådsmedlem NNDS
SandeTeaching children to
count and to calculate
- Sue Buckley,
Down Syndrom
Education International,
England
Sue BuckleyOpplæringsarbeid
Erfaringer fra Danmark

- Claus Bergmann
Landsforeningen Lev.
Claus Bergmann Hansen
Apper og dingser
– nyttige digitale
verktøy eller blindvei?
- Siw Klementsen
TrengereidWhat are the benfits
and disadvantages of
educational apps?
- Sue Buckley,
Down Syndrom
Education International,
England
Sue BuckleyHvem er vi og
hva gjør vi?

- Anne Grethe Ellingsen og Pål Stensen, Aurora verksted
Overgang fra barne-
hage til skole - læring
og muligheter ved
skolestart
- Finnborg Scheving,
Statped
Scheving
UngdomVoksne
En videregående
opplæring for
alle – regler om
inntak og spesialundervisning

Hilde Austad og
Marianne Føyn
Berge, Utdanningsdirektoratet
Austad og FoyneBolig; alternativer
og
muligheter

Elisabeth
Sommer/ Tone
Fostervold Oslo
kommune,
Velferdsetaten
Eksempel på
etablering av
foreldregruppe
Fostervold og Sommer
TEMA:KROPP OG HELSE
Parallell 1: SmåbarnParallell 2: SkolebarnParallell 3: Ungdom/voksen
Det nyeste innen medisinsk forskning
Lauritz Stoltenberg, legespesialist,
Oslo barne- og lungelegesenter
StoltenbergSer vi psykisk helse
og utviklingshemming
som en og
samme ting?

Trine Lise Bakken,
enhetsleder, Klinikk
psykisk helse og
avhengighet, Oslo
Universitetssykehus
Bakken
Regionale retningslinjer
for hab.tjenestens
oppfølging av
barn og unge med
DS

May Østby, Regionsenter
habiliterings-
tjenesten for barn og
unge, Helse SørØst
ØstbyKosthold i en travel
hverdag

Ingerid Øvreås,
klinisk ernæringsfysiolog
*Olle vil bestemme
selv
- Om selvstendighet
og selvbestemmelse

Nina Skauge,
forlegger og mor
Skauge
Spising og kosthold
Marianne Hoigaard
og Gislaug Moe
Gimse, Norde Aasen
habiliteringssenter og
Helle Schiørbeck,
psykologspesialist,
OUS/ Rikshospitalet
Norde Aasen

Schiørbeck
Trening - en
praksisfortelling om
etablering av et
treningstilbud

Øystein Ultvedt,
initiativtaker
Christian og Håkon JohansenEnkeljympa – med
Glød&Glede.
Trening til musikk
tilrettelagt for
personer med
utviklingshemming

Anne Ottestad,
Friskis og Svettis Norge
Ottestad
Innblikk i Sherborne
bevegelses-
metodikk

Unni Vågstøl,
Høgskolen i Bergen
og Sherborne Norge
Vågstøl-Sherborne
”Min idrett”
Presentasjon av
utøvere og deres
idretter.

Håkon og Christian
H. Johansen, Nordstrand
IF, Oslo
Katlyn og Brenda
Garbin, Stabekk turnforening,
Bærum
Sabeltanngymmen
Christian og Håkon Johansen

Katlyn og Brenda Garbin
Sunnere mat
- og veien dit

Anne Gro Innstrand,
psykologspesialist og
forfatter
Innstrand
Opptur med Down:
Mestring gjennom
friluftsliv

Katrine og Eivind
Eidslott, foreldre
*Det nyeste innen
medisinsk forskning

Petra Aden, overlege
barnehabiliteringen,
Oslo universitetssykehus
Aden
Lørdag 9 april
Plenum
Søskenperspektiv
- Selene Fjellvang Lie, søster til Angelika og videoblogger
Selene Fjellvang Lie
”Søskenrelasjoner der unge voksne med Down syndrom forteller”
- Jennifer Bryant, PP-rådgiver, Askim kommune
Bryant-Igland
”I det lange løp”, en oppfølgingsundersøkelse om hverdagsliv og samliv i familier
med utviklingshemmede barn

Berger Hareide, tidligere leder av Samlivssenteret, Modum Bad og avdelingsdirektør i Bufdir
Kjersti Tytingvåg Rogne, familieterapeut og tidligere forsker ved Modum Bad
Hareide-Rogne
Hva skjer hos våre nærmeste naboer og hva kan vi lære av dem?
Veronica M. Hallberg, Svenska Downföreningen, Kirsten Marie Sørensen,
Landsforeningen Down syndrom og Claus Bergmann, Landsforeningen LEV, Danmark,
Leena Tirkkonen, Downiaiset - Suomen Downin syndrooma ry, Finland og Lars
Erik Brustad, Norsk Nettverk for Down syndrom.
Ordstyrer er Karianne Hjørnevik Nes, NNDS fagråd
DS Finland 2003
Refleksjoner
Avslutningsfordrag ved Geir Lippestad, byråd for næring og eierskap, Oslo kommune
Avslutting
Hilsen fra Ungdomskonferansen
Video fra ungdomskonferansen

* = Mangler samtykke til at presentasjon kan legges ut. Foredragsholder har ikke bekreftet.