LK2014_logo_orig

Den 20 – 22 mars 2014 ble Landskonferansen Inspirasjon til et aktivt liv, den 8 i rekken avholdt i Trondheim på Radisson Blue Royal Garden Hotell.

Målgruppene var

  • Foreldre og foresatte til personer med Down syndrom
  • Ungdom og voksne med Down syndrom
  • Ansatte innen helse- og sosialtjenestene i kommunene, grunn- og videregående skoler, dag- og aktivitetssentra, ASVO-bedrifter, PP-tjenester, kompetansesentra og fagmiljø tilknyttet Statped, spesialhelsetjenesten og andre.

Ungdommene hadde som tidligere sin egen konferanse der hovedfokus lå på aktivitet i ulike former. Både fysisk aktivitet og opplevelser.

Fagansvarlig arrangør:
St. Olavshospital ved Trondsletten Hablititeringssenter. Barne- og voksenhabiliteringen i Nord- og Sør-Trøndelag.

Samarbeidspartnere:
Ups&Downs Sør-Trøndelag, Ups&Downs Nord-Trøndelag, St. Olavshospital ved Trondsletten Hablititeringssenter og NNDS.

Vi har fått til sendt alle foredragene, og du kan finne disse under her:

Torsdag 20 mars     
Plenum
Velkommen - Elisabeth Selvaag, Klinikksjef Barne-og ungdomsklinikken St.Olavs Hospital
Offisiell åpning - Arne 0. Reitan, skuespiller ved Trøndelag Teater
Kunstnerisk innslag ved lntegretto*
Åpningsforedrag: Sett og verdsatt - en fortelling om livsglede og menneskeverd
- Helge Gudmundsen
Presentasjon NNDS
Parallell småbarnParallell skolebarnParallell ungdom/voksne
Health and development in a
positivie way

- Liz Marder, Barnelege
Downs Syndrom Medical
Interest Group [UK]
Norway-school-age

Norway birth to 7
Numicon i matematiske
læringssituasjoner

- Hilde Skaar Davidsen,
Seniorrådgiver, Statped
Sørøst
Numicon i matematiske læringssituasjoner-deltakerne Muligheter og rettigheter
i videregående skole

- Tore Haugnes

Ole Vig Videregående skole,
arbid og erfaring med elever
med ulik funksjonshemming

- Randi Nordmark
Muligheter-i-videregående-skole


En skole uten funksjonshemmede er en funksjonshemmet skole
Tegn til tale - Inspirasjon til
foreldre og fagpersoner
- Janne Iversen, Faabakken
barnehage
Tegn til taleHjelpemidler til kommunikasjon
og kognisjon

- Elin Svendsen, Ergoterapispesialist
og Seniorrådgiver
Hjelpemiddelsentralen
HjelpemiddelsentralenPresentasjon av Framskolen (Camphill skole) og Peder
Morset Folkehøyskole
Nettbrett og andre
elektroniske hjelpemidler

Anne Merete Kleppenes,
Statped. Vest
Appar til kommunikasjon og læringHealth and development in
a positivie way

- Liz Marder, Barnelege
Downs Syndrom Medical
lnterest Group (UKI
Helse, aktivitet og utvikling, Bjørg Neset, spesialvernepleierHelse aktivitet utvikling
Aktivitet og selvstendighet
- Gerd Sellæg, fysioterapeut
Trondsletten Habiliteringsse
nter
nter
DS AKTIVITET OG BEVEGELSEPositiv fritid
(Frit idsassistenter/ avlastning/
støttekontakt!
- Lise Fornes fagrådgiver
Trondsletten Habiliteringssenter
Positiv fritidEn inkluderende opplæring
- med vekt på overgangen til
videregående opplæring.
BPA som mulighet til aktiv
deltakelse

- Gørild Skancke, verneple
ier og tillitsvalgt i NFU
En inkluderende opplæring
Fredag 21 mars
Plenum
Motivasjon - Alexa nder Magstad, psykolog og spesialist i habilitering
Erfaringer med inkludering - Lise Lundh, Medredaktør for bok om inklu dering som kommer
på Universitetsforlaget i april 2014, sosia lantropolog, musikkprodusent og mor.
Down syndrom, psykisk helse og self-talk - Ivar Reinholdt Mæhle, overlege ved Klinikk for
psykisk helsevern for barn og unge ved Haukeland universitetssykehus og overlege i Habiliteringstjenesten ved Førde sykehus
Selvsnakk
Parallell småbarnParallell skolebarnParallell ungdom/voksne
Overgang barnehage/skole
- Kari Haug Gjønnes, mor
og lærer Else Solheim
Downs i klassen

Downs i klassen PDF uten bilder
Integrering i klassen
- Fosslia Skole ved Spes.
ped . Jorid Asbjørnslett og
lærer Anne Grete Nyborg

SFO utfordringer og
løsninger

- Gunhild Kise, morSFO Gunnhild
Seif talk - special challanges
for grown-ups

- Dennis McGuire, PhD og
tid ligere direktør for
Advocate Lutherian General
Hospital i Chi ca go.
Engelsk videofo redrag.
Norway2014 del1

Norway2014 del2
Grensesetting og forebygging
av adferdsvansker.

- Vernepleier Ellen Solheim
Barnehabiliteringen på
Levanger
"Dette er meg"
Parallell ungdom/voksen
- Nina Skauge presenterer boka ""Dette er meg - en bok om
identitet, følelser og valg for fo lk med utviklingshemning ·
Dette er meg - LK2014
Karlstad modellen
- språk for livet

- Karianne Hjørnevik Nes,
veileder i Karlstad modellen
og fagrådsmedlem NNDS
Overgang barneskole/
ungdomsskole

- Torild Stavne, spes. ped
Trondsletten Habiliteringssenter
Overgang-barnetrinn ungdomstrinn LK-2014Seksualitet og utviklingshemming
- Bernt Barstad, vernepleier
og sexolog , Habili te ringstjen
esten fo r voksne i
Sør-Trøndelag.
Bernt Barstad

Kroppen vår
Bravo-leken for foreldre og
barnehager

- Elisabeth Hun nes og
Cecilie Høisæter
Bravoleken LK2014Kognitive utfordringer
- Anne Lise Høyland
barnelege, Trondsletten
habiliteringssenter
Kognitive utfordringer ved Down syndromArbeid/aktivitet
- Einar Aasen
- Jannike Haug og Mette
Berg, Rema 1000 på
Vikhammer
Venner i skole og fritid
- Hege Ramsøy-Halle,
Trondsletten habiliteringssenter
VennskapMåken i Bergen, bolig-
prosjekt
- Nina Skauge
Fra bygging av bolig til eget
hjem
- Inger Skjerve Bjartnes
Måken - LK2014

Flytte i egen bolig LK2014
Lørdag 22 mars
Plenum