Anita Engen

Mor til Jon med Down syndrom. Leder av Ups & Downs i Tromsø og tidligere medlem av styret i Norsk Nettverk For Down Syndrom (NNDS).

 

 

Anne Grete Einang

Cand. ed. Utdannet førskolelærer. Arbeider som rådgiver i barnehabiliteringstjenesten i Hedemark. Medlem av fagrådet, og sitter i styret til NNDS, og sentral ved stiftelsen av organisasjonen.

 

 

 

Anne Stine Dolva

(red.) Doktorgradstipendiat og lektor ved Høgskolen i Lillehammer. Utdannet ergoterapeut. Har tidligere arbeidet i barnehabiliteringstjenesten i Oppland.

 

 

Caroline Tidemand-Andersen

er cand. pead. spec. med tretti års erfaring som lærer, spesialpedagog og veileder i Oslo. Omtrent like lenge har hun arbeidet med barn og unge som har funksjonsnedsettelser; i ungdomsklubber og idrettsgrupper og senere i organisasjonsarbeid for utviklingshemmende. Hun har tidligere gitt ut boken Gratulerer – du har et barn med Down syndrom i klassen (Skauge forlag 2003). Tidemand-Andersen er i dag rådgiver for PP-tjenesten i Bærum. Hun er også mor til Jenny med Downs syndrom.

 

 

 

 

Margit Astrid Aslandslid

(red.) Cand. polit. og utdannet sosionom. Arbeider som seniorrådgiver ved Sørlandet kompetansesenter. Medlem av fagrådet i NNDS. Medredaktør og -forfatter av bokden Med Downs gjennom livet.

Denne boken er utgitt i samarbeid mellom Norsk Nettverk For Down Syndrom og Skauge forlag.

 

Tilbake