Samme hvem vi er

av Marte Wexelsen Goksøyr

ISBN: 9788249516872

Beskrivelse:

I 2012 debuterte Marte Wexelsen Goksøyr med den personlige og politiske boka Jeg vil leve der hun fortalte åpenhjertig om å ha Downs syndrom og være utrydningstruet, og om kampen for å få realisert seg selv gjennom utdannelse og jobb.

Nå er Goksøyr tilbake med samme polemiske kraft og inderlighet i boka Samme hvem vi er. Her reflekterer Goksøyr over mobbing og diskriminering, som hun vil til livs, og hun samtaler med mange ulike mennesker – en jente på åtte år, Siri som er skolerektor, funksjonshemmede Ann Kristin, statsminister Erna og flere. Mennesker som er blitt mobbet og som selv har mobbet.

Goksøyr deler også egne erfaringer som har med mobbing og diskriminering å gjøre. Hun skriver blant annet at ubehagelige episoder kan være vanskelig å huske fordi man gjerne vil glemme det som er smertefullt.

Samme hvem vi er er en samtalebok og en bekjennelsesbok, et sterkt og ærlig innspill i en viktig debatt.

Boka kan bestilles via Forlaget Oktober

 

En som er god
– Å få et barn med Downs syndrom

av Marie Haavik

ISBN: 9788253037356

Beskrivelse:

Når et barn med Downs syndrom blir født, kan det oppstå mange reaksjoner: sorg, sjokk, sinne, glede. Men de fleste av oss vet lite om dette syndromet. Hva kjennetegner barnets utvikling fra nyfødtstadiet til den sosiale hverdagen i barnehage og skole? Hvor trenger foreldre og søsken for å få et godt samspill med barnet? Og hva er nødvendig av tilrettelegging i miljøet – og fra det offentlige?

Med bakgrunn i egne erfaringer, vektlegger Marie Haavik betydningen av nettverk: fagfolk, familie og venner. Hun ser også på syndromet i lys av historien. Hvor stor er variasjonen? Hva er fellestrekkene? Og hva er utfordringene? Det handler både helse og trivsel, språk og kommunikasjon, skole og inkludering. Her belyses også dilemmaene knyttet til fosterdiagnostikk. Annerledeshet er en ressurs, sier Marie Haavik. Ikke bare for hver enkelt, men for samfunnet som helhet.

Boka kan bestilles via Pax

 

Livet med Marikken
– Hvordan Down kan bli en opptur

av Eivind Eidslott

ISBN: 9788293110088

Beskrivelse:

Hvordan er det å få et barn med Down syndrom? Journalist og forfatter Eivind Eidslott forteller i denne boka om det store sjokket da det viste seg at datteren Marikken har ett kromosom ekstra. Han skriver nært og ærlig om kaoset av følelser som oppsto, alle bekymringene, om framtiden som syntes å forsvinne. Men Eidslott skriver også om en gryende optimisme, om kjærligheten til datteren, alle mulighetene som overskygger begrensningene. Ekteparet Eivind og Katrine Eidslott har i mange år holdt foredrag om Down syndrom på Oslo universitetssykehus.

Boka kan bestilles via Tanum.no

 

Jeg rekker opp hånden for deg
– Når storebror har Downs syndrom

av Trude Trønnes-Christensen

ISBN: 9788202437367

Beskrivelse:

Stian har Downs syndrom, og her forteller søsteren fra oppveksten med en bror som skiller seg ut og har spesielle behov.

Det var tider da hun ønsket seg et helt vanlig familieliv uten en bror som tok så mye plass, men hun tilskriver også oppveksten med Stian sine mest positive egenskaper. Hun skriver vart og varmt om barndommen, men hun skildrer også ambivalens og sorg. Blant annet forteller hun om hvordan farens tragiske død påvirket familien.

I dag er Stian voksen og bor i egen bolig, og med støtte fra sine nærmeste klarer han det meste. Men da han skulle fly alene til sin mor på Tenerife, ble han stoppet i innsjekkingen og måtte reise hjem til boligen igjen. Dette tente et stort engasjement hos Trude. I notater og samtaler med filosof Henrik Syse, søskenforsker Kirsten Hofgaard Lycke, politiker Heidi Nordby Lunde og advokat Geir Lippestad, gjør hun seg noen tanker om menneskeverd og hvordan vi behandler de som er annerledes. I dag velges ni av ti fostre med Downs bort, og hun undrer på hvilket samfunn vi skaper dersom vi sorterer vekk de barna som ikke er ønsket. Skal vi ha rett til å velge våre barn?

Boka kan bestilles via Cappelen Damm

 

Inkluderende praksis
Gode erfaringer fra barnehage, skole og fritid

av Lise Lundh (red.), Herlaug Hjelmbrekke (red.), Signhild Skogdal (red.)

ISBN: 9788215021782

Beskrivelse:

Hvilke holdninger og organisatoriske grep må ligge til grunn for en inkluderende praksis? En inspirerende og engasjerende bok som bidrar til kunnskapsutvikling om god inkludering.

De gode erfaringene med inkludering og deltakelse som beskrives i boka handler om barn og unge med ulike typer funksjonsnedsettelser, deres medelever, fagfolk og foreldre. Ønsket til bidragsyterne er å bidra til kunnskapsutvikling som fører til at barn og unge med funksjonsnedsettelser opplever seg inkludert og deltakende i fellesskap med jevnaldrende. Behovet for samarbeid og dialog er sentralt i flere av bokas kapitler.

Redaktørene Lise Lundh, Herlaug Hjelmbrekke og Signhild Skogdal har med seg bidragsyterne Edvard Befring, Marit Notvik Berg, Anne Grønnæss, Bjørg Vaagen Jakobsen, John-Ingvard Kristiansen, Geir Lippestad, Siv Hege Nytrø, Einar Berg-Olsen, Thor Sandmel, Elin Skogdal og Lars Fr. H. Svendsen.

Boka kan bestilles via Universitetsforlaget

 

Med Downs igjennom livet
– om etikk og menneskeverd.

av Kristian Bogen, Mette Weitemeyer og Margit Aalandslid (red.)

ISBN: 8230000522

Beskrivelse:

Hvilke utfordringer er forbundet med det å leve med Down Syndrom i dagens samfunn? Innretter vi oss slik at det er rom for annerledesheten mennesker med Down Syndrom representerer?

Boka tar utgangspunkt i etikk og menneskeverd, og har utfordret ni personer med ulikt ståsted som har levert sitt bidrag. Samlet sett omfatter tekstene alle livsfaser; unnfangelse, de første leveår, oppvekst, ungdom, voksenliv og arbeidsliv. Hver tekst etterfølges av spørsmål til drøfting og refleksjoner.

Hensikten med boken er at både tekst og bilder skal berøre, skape debatt og refleksjon hos alle type lesere.

Boka kan bestilles via NNDS, og vårt kontaktskjema her.
Pris kr. 100,- (medlemsrabatt kr. 50,-. HUSK og oppgi ditt medlemsnummer).

 

Dette er meg

av Caroline Tidemand-Andersen

ISBN:

Beskrivelse:

En bok om identitet, følelser og valg for folk med utviklingshemming

En bok for alle som er unge/voksne, og som har utviklingshemming eller lærevansker. Det er en stor (A4) og praktisk arbeidsbok med spennende oppgaver, fargerike bilder og tydelig skrift. Den kan fint brukes alene, men passer også godt til klasser, klubber og grupper som vil jobbe sammen om de ulike temaene. Den er også svært nyttig for fagpersoner og foresatte som ønsker å forstå mer og å bidra til at unge/voksne i denne gruppen får brukt sitt potensiale for læring derved får økt trygghet og selvstendigehet.

Boka tar opp: identitet, følelser, selvbestemmelse, hvordan man kan lære bedre, vennskap, kjærlighet, sex, kropp og helse, rus, digitale utfordringer og sosiale medier, tristhet og angst, jobb og fritid og mulighetene for fremtiden. Fokus er hele tiden på det positive, på hva hver enkelt kan og betydningen av å lære og utvikle seg hele livet – hver på sitt vis. Håpet er at boka skal føre til større selvtillit og tro på egne evner og muligheter.

Forfatteren har en grunnleggende tro på at den som vet mer om seg selv også blir en tryggere og mer selvstendig person. Hele hennes arbeid som lærer og spesialpedagog, som mor, foredragsholder og forfatter, bærer preg av dette

Boka kan bestilles via forlaget Skauge Forlag

 

Jeg vil leve

av Marte Wexelsen Goksøyr

ISBN: 9788249509256

Beskrivelse:

Marte Wexelsen Goksøyr er skuespiller og samfunnsdebattant. Hun har også Downs syndrom. Boka til Goksøyr er personlig og politisk. Hun skriver om ambisjonen om å leve av skuespilleryrket, om utfordringene med å få en utdannelse, om gleden ved å stå på scenen på Torshovteatret og med Riksteatret. Hun forteller historien om sitt liv så langt, om triumfer og hindringer, og beriker sin egen fortelling med intervjuer med blant annet statsminister Jens Stoltenberg, ordfører Fabian Stang, genetiker Carl Fredrik van der Hagen, skuespiller Trine Wiggen, og sin egen mor og far.

I februar 2011 skrev Goksøyr en kronikk i VG om fosterdiagnostikk som skapte en mediestorm. KrF inviterte henne til Stortinget, og iført en t-skjorte med påskriften Utrydningstruet konfronterte hun Jens Stoltenberg om lovforslaget om tidlig ultralyd til alle gravide.

Mens Marte W. Goksøyr skriver denne boka, trener hun iherdig for å slå Jens Stoltenberg i håndbak neste gang de møtes.

Boka kan bestilles via forlaget Oktober AS, eller Haugenbok.no. Her finner du også flere omtaler.

 

Er jeg en ungdom eller har jeg Down Syndrom

av Caroline Tidemand-Andersen

ISBN: 9788292518168

Beskrivelse:

Denne boken handler om ti unge mennesker med Downs syndrom – om hvordan de tenker og snakker og hva de er opptatt av, men mest om hvordan vi kan få til gode samtaler med dem, samtaler som bidrar til at de utvikler seg og vokser. Situasjoner og historier er hentet fra ungdom med Downs syndrom, men mye vil også kunne gjelde for andre unge med funksjonshemning. Boken er skrevet til foreldre, familier, profesjonelle hjelpere og andre som jobber med funksjonshemmede.

Boka kan bestilles via forlaget Skauge Forlag, eller bokkilden.no.

 

Gratulerer – du har et barn med Downs syndrom i klassen

av Caroline Tidemand-Andersen og Nina Skauge

ISBN: 9788292518007

Beskrivelse:

Gratulerer – du har et barn med Downs syndrom i klassen er først og fremst ment som en hjelp til lærere, men boken vil være nyttig for alle som omgås barn og unge med Downs syndrom. Stoffet er praktisk anlagt, med lister over konkrete tiltak som kan gjøre hverdagen lettere. I teksten beskrives noen av de vanligste trekkene ved Downs syndrom, slik at det skal bli lettere å forstå atferd og forutsetninger for læring. Barn med Downs syndrom har i mange år vært undervurdert i skolen. Ny kunnskap viser at de har gode forutsetninger for læring, og kan nå langt, dersom undervisningen legges opp riktig. Mange lærere har lykkes i å inkludere det spesielle barnet, både sosialt og faglig. De kan lære oss at inkludering ofte er lettere enn man tror. Å ha et barn med Downs syndrom i klassen er en berikelse og en glede, fordi dette barnet utfordrer oss, og får oss til å tenke nytt og kreativt.

Boken beskriver noen av de vanligste trekkene ved Downs syndrom, slik at det blir lettere å forstå atferd og forutsetninger for læring. Stoffet er praktisk anlagt, med lister over konkrete tiltak som kan gjøre hverdagen lettere. Boken er først og fremst ment som en hjelp til lærere.

Boka kan bestilles via forlaget Skauge Forlag, eller bokkilden.no.

 

Skolestart med muligheter

– om overgangen fra barnehage til skole for barn med Downs syndrom

av Anita Engen, Anne Grethe Einang, Anne Stine Dolva, Caroline Tidemand-Andersen og Margit Astrid Aslandslid

ISBN: 9788292518021

Beskrivelse:

Boka er ment som et verktøy for alle som skal planlegge skolestart for barn med Downs syndrom. Boka starter med Jon – fra foreldrenes tidlige sondering og frem til avsluttet første klasse. Videre belyses ulike pedagogiske utfordringer, med bakgrunn i både norsk og internasjonal forskning og metode. Det gis praktiske råd underveis, og vi får lære om Svendstuen skole i Oslo. Til slutt gis en oversikt over lover, regler, rammeverk og rettigheter.

Boka kan bestilles via forlaget Skauge Forlag, eller bokkilden.no.

 

Downs syndrom, voksenliv og aldring

– medisinske spørsmål og gode råd om helse og trivsel

av Nina Skauge

ISBN: 9788292518045

Beskrivelse:

Boken henvender seg både til ansatte i helsetjenesten, pårørende og andre omsorgspersoner. Den tar opp opp spesielle fysiske og psykiske problemer hos voksne og eldre med Downs syndrom. Boken gir råd om regelmessige undersøkelser. Siste del er viet trivsel, behovet for å bli respektert og verdsatt, for medbestemmelse over eget liv og betydningen av venner og et meningsfylt arbeid.

Boka kan bestilles via forlaget Skauge Forlag, eller bokkilden.no.

 

Downs syndrom og helse

-medisinske spørsmål, gode råd og sjekklister

av Nina Skauge

ISBN: 9788292518038

Beskrivelse:

Boken er ment for både foreldre, leger, helsestasjoner og ulike kompetansemiljøer. Målet er å spre kunnskap om medisinske og helsemessige sider ved Downs syndrom slik at forebygging og behandling kan komme i gang tidlig. Boken har medisinsk informasjon, sjekklister for anbefalte legekontroller og generelle helsetips.

Boka kan bestilles via forlaget Skauge Forlag, eller bokkilden.no.

 

Vennen min har Downs syndrom

av Moore-Mallinos, Jennifer

ISBN: 9788249400843

Beskrivelse:

Dette er en historie om to barn som møtes på sommerleir og utvikler et nært vennskap, til tross for at en av dem har Downs syndrom. Boken skal oppmuntre barn til å overskride barrierer som kan eksistere mellom barn med Downs syndrom og lekekameratene deres og oppmuntrer til samtaler rundt temaet. Boken har egen faktadel for voksne

Boka kan bestilles via bokkilden.no.

 

Øyeblikk med kausus

av Synnøve M. Sydnes

ISBN: 9788292518014

Beskrivelse:

Øyeblikk med kasus er en samling fortellinger om livet med kasus en gutt med Downs Syndrom. I korte glimt møter vi en liten kar som er mer enn en sorg, mer enn en belastning, mer enn en påplusning på samfunnets budsjett. Vi får nyanser og nærhet til en spennende personlighet som titt må tåle at diagnosen skygger for den han er. Fortellingene er muntre og moderlig fortalt, men hele tiden med en faglig formidlingsglede under. Med letthet og tyngde gir tekstene en annen type innsikt enn det tradisjonell faglitteratur vanligvis gir. Boken er for alle med interesse for barn med eller uten diagnoser ikke minst for studenter og for fagfolk i barnehage, skole, SFO, helsesektor og byråkrati.

Boka kan bestilles via bokkilden.no, eller Skauge Forlag

 

Doktoren kunne ikke reparere meg

av Christina Renlunds

ISBN: 9788292518151

Beskrivelse:

Boken handler om små barn – barn som har sykdommer, skader eller funksjonsnedsettelse. Barn som har store spørsmål, hemmelige tanker og sterke følelser. Hva betyr det for et lite barn å ikke kunne gå eller løpe, å ikke kunne se, å ha kronglete og vanskelige tanker og å være anner­ledes? Hva betyr det å måtte ta sprøyter, bli behandlet, gjennomgå operasjoner og noen ganger også ha vondt?

Dette er vanskelige spørsmål å møte, både for barn og voksne. Spørsmål vi kanskje vegrer oss for, spørsmål vi ofte savner kunnskap om. Men å uttrykke seg kan skape håp og innsikt. Å fortelle kan minske frykt og uro. Christina Renlund viser hvordan vi kan hjelpe barn. Hun gir oss konkrete råd og mange eksempler på arbeidsmåter. I boken får du også møte barn som er i terapi. Du får bli kjent med Isabelle, Elin, Felix, Johannes og andre barn, og lytte til deres fortellinger. De kan lære oss noe om hva barn med funksjonsnedsettelser møter i sine liv.

Boken er skrevet til deg som lever tett på barn. Til deg som er forelder, mormor, farfar eller tante. Og til deg som er lærer, assistent eller behandler. Den retter seg mot alle som vil vite mer om barns tanker og erfaringer når barn lever med sykdom eller skade.

Boka kan bestilles via bokkilden.no, eller Skauge Forlag

 

Små søsken

av Christina Renlunds

ISBN: 9788292518144

Beskrivelse:

Denne boken inneholder barns fortellinger om hvordan det er å ha et søsken med kronisk sykdom eller funksjonsnedsettelse. Barna er mellom to og seks år og har søsken med autisme, kreft, cystisk fibrose, epilepsi, hjertefeil, ansiktsmisdannelser, muskelsykdom, bevegelseshemning, synsproblemer eller utviklingshemning. Boken ønsker å inspirere til samtale, og inneholder konkrete verktøy som kan brukes for å hjelpe barn med å fortelle. Boken er også foreldrenes fortellinger om søsken- og familiesituasjonen.

Boka kan bestilles via forlaget Skauge Forlag