03apr2017
28apr2017

Kirkeveien 166, 0450 Oslo

Starthjelp er et kurs for foreldre til barn fra 0-6 år med ulike funksjonsnedsettelser. LMS barn Ullevål sykehus, arrangerer i samarbeid med Barnehabiliteringen, Autismeforeningen og HBF. Kurset går over fire dager, er gratis og utløser opplæringspenger fra Nav. Hver dag har sitt tema (se Invitasjon). Evalueringer fra tidligere kurs er gode, og deltakerne opplever stor nytteverdi både av faglig innhold, men også erfaringsutveksling med andre foreldre.

Fra 09:00 Til 15:00

Sted: Søsterhjemmet/ Utdanningssenteret, Ullevål sykehus

Adresse: Kirkeveien 166, 0450 Oslo

Pris Gratis

Arrangør Oslo universitetssykehus / Anne Grasaasen på e-post: anne.grasaasen@ous-hf.no

Starthjelp 16 (002)

Å få et barn med funksjonsnedsettelser får konsekvenser for hele familien. Det stilles store krav å være foreldre; De må takle egen sorg, ta seg av barnet og forholde seg til et hjelpeapparat som for de fleste gjerne er ukjent. I tillegg kan man ha flere barn som krever sitt.

Målet med Starthjelp er at foreldre som har barn fra 0 til 6 år med funksjonsnedsettelser skal lære mer om sin nye hverdag, gjennom faglige foredrag og ved erfaringsutveksling med andre foreldre i samme situasjon.

Starthjelp går over fire dager, fra kl. 09 – 15 hvor hver dag har sitt tema:

Dag 1, mandag 03.04, Systemene rundt oss
Dag 2, tirsdag 04.04, Familie og nettverk
Dag 3, mandag 27.04, Samspill med barnet
Dag 4, tirsdag 28.04, Håp og mestring

Starthjelp holdes i Søsterhjemmet / Utdanningssenteret, Ullevål sykehus. Kurset er gratis, inklusive lunsj. Det kan søkes om opplæringspenger fra NAV, dvs. kompensasjon for fravær fra jobb. Tilbudet er på norsk.

Påmelding med navn på foresatte og litt om barnet sendes på e-post innen 27.03.17 til anne.grasaasen@ous-hf.no Ved spørsmål, kontakt Anne Grasaasen på tlf. 23 01 62 71

Les hele invitasjonen og meldt deg på direkte til arrangør.