16sep2016
16sep2016

Peder Klows gate 30A, 4002 Stavanger

Etter seminarsuksessen i Oslo med 90 påmeldte og fullt hus før sommeren, setter vi i høst opp nye seminar. Nå har du også sjansen til å få med deg seminaret om tidlig innsats i Trondheim og Stavanger. Som sist står Tobii Dynavox, Barnas språksenter og Bravo-leken som arrangør og vi inviterer til seminar i Trondheim torsdag 15. september kl 9-15 og i Stavanger 16. september kl 9-15. Tema er tidlig innsats og hvilke verktøy som kan tas i bruk allerede barnas første leveår. Audrey van der Meer, professor i nevropsykologi NTNU, åpner dagen med funn fra nyere hjerneforskning. Målgruppene for seminaret er helsesøstre, spesialpedagoger, logopeder, ergoterapeuter, fysioterapeuter, ansatte fra HMS hjelpemiddelsentral, pedagogiske ledere, barnehagestyrere og annet støttepersonell rundt barn med spesielle behov. På grunn av kurslokalenes størrelse har vi satt et tak på kun to ansatte (ped.leder+styrer) pr. barnehage.

Fra 09:00 Til 15:00

Sted: Arkeologisk museum

Adresse: Peder Klows gate 30A, 4002 Stavanger

Pris Gratis m/lunsj

Arrangør Bravo / thomas@intempo.no (tlf. 95079618)