15sep2016
15sep2016

Sverresborg Allé 13, 7020 Trondheim

Etter seminarsuksessen i Oslo med 90 påmeldte og fullt hus før sommeren, setter vi i høst opp nye seminar. Nå har du også sjansen til å få med deg seminaret om tidlig innsats i Trondheim og Stavanger. Som sist står Tobii Dynavox, Barnas språksenter og Bravo-leken som arrangør og vi inviterer til seminar i Trondheim torsdag 15. september kl 9-15 og i Stavanger 16. september kl 9-15. Tema er tidlig innsats og hvilke verktøy som kan tas i bruk allerede barnas første leveår. Audrey van der Meer, professor i nevropsykologi NTNU, åpner dagen med funn fra nyere hjerneforskning. Målgruppene for seminaret er helsesøstre, spesialpedagoger, logopeder, ergoterapeuter, fysioterapeuter, ansatte fra HMS hjelpemiddelsentral, pedagogiske ledere, barnehagestyrere og annet støttepersonell rundt barn med spesielle behov. På grunn av kurslokalenes størrelse har vi satt et tak på kun to ansatte (ped.leder+styrer) pr. barnehage.

Fra 09:00 Til 15:00

Sted: Sverresborg Museum

Adresse: Sverresborg Allé 13, 7020 Trondheim

Pris Gratis m/lunsj

Arrangør Bravo / thomas@intempo.no (tlf. 95079618)