For å utvikle en app om personlig hygiene for mennesker med utviklingshemning ønsker Karde å kartlegge synspunkter til og få innspill fra pårørende, støttekontakter, avlastere, tjenesteytere og andre med innsikt i målgruppens dagligliv.

Vi vil være takknemlig om du vil delta i den anonyme undersøkelsen og bidra til utviklingen av en viktig app. Det tar 10-15 minutter. Tusen takk for din tid! Lenke til undersøkelsen: https://no.surveymonkey.com/r/personlighygiene

Undersøkelsen stenger i slutten av februar 2018.

Mer informasjon om prosjektet finner du på Kardes hjemmeside: http://www.karde.no/personlighygiene.

Prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom NFU (Norsk Forbund for Utviklingshemmede) og Karde AS. Prosjektet finansieres med helseprosjektmidler fra ExtraStiftelsen. Deltakerne i prosjektet legger også ned egeninnsats.