The Down Syndrome LanguagePlus-project (DSL+)

Prosjektet gjennomføres av Universitetet i Oslo ved Institutt for spesialpedagogikk , og har flere samarbeidspartnere.
Målet med prosjektet er å finne effektive språkstimuleringstiltak for barn med Down Syndrom.

Dette gjøres blant annet med hjelp av visuell opplæring ved hjelp av en spesialutviklet språk app.  Prosjektet hadde oppstart i fjor høst (høsten 2016).

Adrian, 6 år er en av personene som er med i prosjektet. Han har vist gode resultater, og trives godt. Dette gjør skoledagen også mer interessant og varierende.
Allerede har Adrian fått et større ordforråd og lærer seg raskere å lese og tolke diverse ord og utrykk.

Les mer om prosjektet og Adrian under her.

Adrian 6 år, er en av de som deltar i prosjektet

Informasjon om prosjektet