Til dere som har fått et barn med Down Syndrom

Det å få et barn med Down Syndrom kan for mange være vanskelig.

For enkelte kan det ofte være et sjokk å få vite at barnet som nettopp har blitt født er litt annerledes enn det man kanskje hadde tenkt.
Mange foreldre og pårørende er ofte redde, og usikker på fremtiden og hvordan det vil gå med både med barnet og de selv.
Starten preges ofte av en uoversiktelig og kaotisk situasjon.

I denne fasen er det viktig at foreldre, søsken og andre pårørende kan få noe informasjon om hvordan det er å få et barn med Down Syndrom.
Dette vil for mange gjøre situasjonen lettere, og for en del kan denne informasjonen være nyttig og til hjelp fremover.
I tillegg kan man også finne informasjon om hvordan man kan komme i kontakt med andre i samme situasjon.

Norsk Nettverk For Down Syndrom har i den forbindelse laget et lite Velkomst- hefte /informasjonsbrosjyre som kan være litt til hjelp.
Vi anbefaler de som ønsker det å laste ned og skrive ut denne. For sykehus ligger det også ute et følgebrev som dere kan dele ut til foreldre sammen med brosjyren.

Brosjyren kan leses under her (anbefales å trykke «Click to read» for visning i fullskjerm).

Skulle noen ønske laste ned og skrive ut vår brosjyre, så kan den lastes ned under heftet her.

Nedlasting:
Velkomst- hefte
Følgebrev