(Fysioterapeut Janneke Kersaan)

Basismotoriske ferdigheter Utviklingen av holdning (postural kontroll) og bevegelser hos barn med Down syndrom.

Barn beveger seg mye i de første leveårene og trener slik på sine basismotoriske ferdigheter som rulling, krabbing, sitting m.m. Den motoriske utviklingen skjer i varierende tempo.

Hos barn med Down syndrom forløper utviklingen annerledes og ofte med lavere tempo. Vi vet at det er større variasjoner mellom barn med Down syndrom enn mellom friske barn. De kan og ha problemer med kognisjon og av og til med hjertet, brystskjoldkjertelen, lungene, øre, nese og hals og øyne, m.m.

Barna blir som regel fulgt tett på barneavdelingen på et sykehus og / eller habiliteringstjenesten (HABU) i fylket.

Nylige undersøkelser har vist at utviklingen av holdning og bevegelser (de basismotoriske ferdighetene) forløper annerledes hos barn med Down syndrom enn hos barn uten syndromet.

Årsaken er at muskelspenningene hos barn med Down syndrom er lavere. Det betyr at barnet har større vansker med å holde seg i en stilling og å kontrollere den, når det skal bevege seg. Dette kan føre til at barnet ruller, krabber, sitter, står og går annerledes. Rekkefølgen i utviklingen kan være forskjellig. Samtidig blir utviklingstrinnene oftere gjennomgått forsinket.

Det er viktig å stimulere/ aktivisere holdningene slik at barnet kan ha glede av dem i dagliglivet. Det betyr at utviklingstrinnene bør være så kvalitativt gode som mulig: de er utgangspunktet for barnets videre utvikling.

Praktisk vil det si at man skal prøve å ”samle” barnet i starten når man bærer det. Det skal føle seg trygt og godt holdt. Etter hvert er det viktig med variasjon i håndtering og stimulering samt stillinger.

Finmotorikken blir også ugunstig påvirket på grunn av håndens utforming og at barnet strever med å holde seg opp mot tyngdekraften. Når barnet ikke kan sitte selvstendig, men må støtte seg med hendene, kan det ikke leke med klosser, baller eller lignende. Spise selv, hjelpe med av- og påkledning, vaske seg, ta på sko og sokker eller alle daglige aktiviteter som gjentar seg og som barnet vil lære å mestre selv! Trening for å holde seg opp mot tyngdekraft og finne den beste holdningen for disse aktiviteter er av vesentlig betydning.

Det er viktig å få kontakt med en fysioterapeut som kan komme hjem og bli kjent med barnet og familien i starten av forløpet, og kan veilede i håndtering og stimulering individuelt til paset det enkelt barn. Fysioterapeuten kan veilede foreldrene i å trene på basismotoriske ferdigheter på en hensiktsmessig og målrettet måte. Senere kan
oppfølgingen fortsett i barnehagen og etter hvert kan man lage små motoriske grupper for å trene både sosialt og motorisk.

Stimulering av barn med Downs syndrom er alltid en tverrfaglig oppgave, hvor flere fagpersoner kan komme inn i de forskjellige fasene av utviklingen.

Ferdighet

Downs syndrom

Andre

Gj. snitt

Variasjon

Gj. snitt

Variasjon

Grovmotorisk

Rulle

8

4 – 22

5

2 – 10

Sitte

10

6 – 28

7

5 – 9

Krype

12

7 – 21

8

6 – 11

Krabbe

15

9 – 27

10

7 – 13

Stå

20

11 – 42

11

6 – 16

24

12 – 65

13

8 – 18

Sosialt/selvsteninghet

Smile

2 ½

1 ½ – 5

1

½ – 3

Spise med fingre

18

10 – 24

10

7 – 14

Drikke av kopp

23

12 – 32

13

9 – 17

Spise med skje

20

12 – 40

13

8 – 20

Renslig, urin

48

20 – 95

32

18 – 60

Renslig, avføring

42

28 – 90

29

16 – 48

Kle av seg

40

29 – 72

32

22 – 42

Kle på seg

58

38 – 98

47

34 – 58

Språk

Første ord

23

12 – 48

12

8 – 23

2 ord fraser

36

24 – 90

24

15 – 32