21 mars er den internasjonale dagen for Down Syndrom. Denne dagen oppfordrer vi alle til å ta på seg forskjellige sokker og feire mangfoldet, og tørre å vise at vi alle er forskjellige.
NNDS markerer i år denne dagen med kampanjen #Rockesokk – i samarbeid med Menneskeverd. Del dine bilder med oss.

 

Den første Verdensdagen for Downs syndrom ble holdt 21.mars 2006, og har siden vært en dag der man sprer budskap om diagnosen og feirer den. Kunnskapen om diagnosen har de siste 20 årene økt betraktelig.

I dag fødes det et sted mellom 60-80 personer hver år med Down Syndrom i Norge. Det ligger i dag mye ubrukte ressurser i disse enestående menneskene.

 

Har kommet langt- fortsatt et stykke igjen til likestilling

NNDS jobber derfor i dag for likestilling for mennesker med Down syndrom i Norge. Det er et stykke igjen, men vi jobber aktivt for å spre informasjon om Down syndrom og bidra til inkluderende holdninger i samfunnet. På noen områder så som barnehage, idrett og boliger opplever vi god utvikling, mens på andre områder som retten til språk, opplæring, arbeid og rett til å selvbestemmelse er det fortsatt store utfordringer.

 

Språkvanske undervurdert som funksjonshemming
Språk er makt. Mangel på språk skaper avmakt. De aller fleste barn med Downs syndrom har språkvansker og er fortsatt i 2018 i en utsatt posisjon for diskriminering, tvang, manglende opplæring og deltakelse i samfunnet. I dag vet vi at de aller fleste barn med Down syndrom har gode språklige evner og kan utvikle et funksjonelt språk ved hjelp av strukturert språktrening. – Funksjonshemmingen språkvanske blir ofte undervurdert og ikke adressert på en hensiktsmessig måte.

En undersøkelse gjennomført av International Association of the Karlstadmodel (IAKM ) og Norsk Nettverk for Down Syndrom (NNDS) blant 157 foreldre til barn med Down syndrom viser at 86% av barna får språktrening i dag, mens 14 % ikke får språktrening.
– Undersøkelsen viser heldigvis at de aller fleste barna i barnehagealder får språktrening. – Tallene for skolebarna bekymrer. Allerede i småtrinnet er det økning i antall barn som ikke får språktrening- og antallet øker på mellomtrinnet.

 

Regjeringens ekspertutvalg for spesialundervisning skal snart levere sine anbefalinger.
– Vi håper utvalget adresserer språkvansker på en grundig måte i arbeidet med likeverdig opplæring for alle. Om språkvanskene blir mindre kan barna lære mer, delta mer og graden av funksjonshemmingen i møte med samfunnet bli mindre. Bedre språktrening er et effektivt virkemiddel for likestilling og likeverd.

Internasjonalt blir dagen markert for å støtte mennesker med Down syndrom, og opplyse og fremme fordelene ved å ansette mennesker med Downs syndrom. Over hele verden holdes det arrangementer for å markere dagen. Kampanjen #WhatIBringToMyCommunity går ut på å vise hva mennesker med Downs syndrom kan bidra med innenfor skole, arbeid, samfunn, miljø, politikk, sosialt, media og sport.