Aktivitetsuke_Geilo

Slaatta  Skisenter  –  Geilo  arrangerer  DS15

Ta  med  familien  på  en  gøy  vinteruke  med
aktiviteter,  tilrettelagt  for  personer
med  Down  Syndrom .
Bli  med  på  morsomme  aktiviteter  som  ski  kjøring,  
aking, hundekjøring,  bowling  og  mye  mer.
Fra  2670,-  per  person .

Slaatta_skisenter

 

 

Slaatta  Skisenter  AS  –  GEILO
www.slaattaskisenter.no
booking@slaattaskisenter.no
0047 32 09 03 70